Хөтөлбөр

Урьдчилсан хөтөлбөр

Image

Нэн түрүүнд ХАБ–Хамтын оролцоо–2018 форум Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн 40 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 2018 оны 03 дугаар сарын 29-30-ны өдрүүдэд Орхон аймгийн Уурхайчин соёлын ордонд зохион байгуулагдана