Хөтөлбөр


Нэн түрүүнд ХАБ–Хамтын оролцоо–2018 форум Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн 40 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 2018 оны 03 дугаар сарын 29-30-ны өдрүүдэд Орхон аймгийн Уурхайчин соёлын ордонд зохион байгуулагдана

Форумын уриа: Монгол улс Vision Zero хөдөлгөөнд нэгдэх

Хүндэт зочин: Олон улсын нийгмийн хамгааллын ассоциацийн Уул уурхайн салбар (ISSA Mining)-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга ноён Гельмут Энэс

Форумын зорилго:

  • 1. ХАБЭА-н салбарт тулгамдсан асуудал, боломжийн талаар хэлэлцэх.
  • 2. ХАБЭА-н сайн туршлагыг түгээх.
  • 3. Монгол улс Vision Zero (Ослыг тэглэх алсын хараа) хөдөлгөөнд нэгдэх.

Монгол хөтөлбөр татах Англи хөтөлбөр татах